Course curriculum

 • 1

  Informacije

  • Uvodne informacije za pričetek učenja
 • 2

  Računovodski program

  • Navodila za dostop do računovodskega programa
 • 3

  Modul 01: Temelji računovodstva, vpliv zakonov in standardov

  • 01.01 Uvod
  • 01.02 Dokumenti
  • 01.03 Kontni plan 00-06
  • 01.04 Kontni plan 06-18
  • 01.05 Kontni plan 18-40
  • 01.06 Kontni plan 4
  • 01.07 Kontni plan 5-75
  • 01.08 Kontni plan 76-99
  • 01.09 Izdani računi - osnove
  • 01.10 Postopek izdaje računa
  • 01.11 Postopek knjiženja izdanega računa
  • 01.12 Naloga: Izdaja računov
  • 01.13 Prejeti računi: osnove
  • 01.14 Postopek knjiženja prejetega računa
  • 01.15 Naloga: Knjiženje prejetega računa
  • 01.16 Poslovne knjige
  • 01.17 Zakonske podlage: osnove
  • Dokumentacija modula
 • 4

  Modul 02: Finančno računovodstvo

  • 02.01 Uvod v finančno računovodstvo
  • 02.02 Praksa: Knjiženje prejetih računov - razno
  • 02.03 Praksa: Knjiženje prejetih računov - odvetnik
  • 02.04 Praksa: Knjiženje prejetih računov - gostinec
  • 02.05 Praksa: Knjiženje prejetih računov - gradbenik
  • 02.06 Praksa: Knjiženje prejetih računov - zobozdravnik
  • 02.07 Praksa: Knjiženje prejetih računov - marketing
  • 02.08 Praksa: Knjiženje prejetih računov - prevoznik
  • 02.09 Praksa: Knjiženje prejetih računov - proizvodnja
  • 02.10 Praksa: Knjiženje prejetih računov - tiskar
  • 02.11 Praksa: Knjiženje prejetih računov - trgovec
  • 02.12 Praksa: Knjiženje prejetih računov - vadbeni center
  • 02.13 Izdani dokumenti (račun, dobavnica, dobropis,...)
  • 02.14 Naloga: Izdani dokumenti
  • 02.15 DDV obračun
  • 02.16 Naloga: DDV obračun
  • Dokumentacija modula
 • 5

  Modul 03: Stroškovno računovodstvo

  • 03.01 Uvod v stroškovno računovodstvo
  • 03.02 Osnovna sredstva in obračun amortizacije
  • 03.03 NALOGA: Knjiženje OS in obračun amortizacije
  • 03.04 Postopek izdajanja periodičnih računov
  • 03.05 NALOGA: Izdajanje periodičnih računov
  • 03.06 Vnos in knjiženje XML izpiskov
  • 03.07 Postopek zapiranja odprtih postavk
  • 03.08 Obračun plače
  • 03.09 Boniteta
  • 03.10 NALOGA: Izračun bonitete
  • 03.11 Potni nalogi
  • 03.12 Praksa: potni nalog
  • 03.13 Naloga: Izdelava potnih nalogov
  • Dokumentacija modula
  • Dodatno: Knjiženje prejetega računa pri nalogi 03.03
 • 6

  Modul 04: Davki

  • 04.01 Uvod v davke
  • 04.02 Davek na dodano vrednost (DDV)
  • 04.03 Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
  • 04.04 Dohodnina (Zdoh-2)
  • 04.05 Davčni postopek (ZDavP-2)
  • 04.06 Davek na finančne storitve (ZDFS)
  • 04.07 Naloga: davki
  • Dokumentacija modula
 • 7

  Modul 05: Analiza bilanc z revizijo

  • 05.01 Uvod v poročila
  • 05.02 Kapitalska ustreznost podjetja - Bilanca stanja (BS)
  • 05.03 Praksa: Kapitalska ustreznost podjetja (BS)
  • 05.04 Dobičkonosnost podjetja - Izkaz poslovnega izida
  • 05.05 Praksa: Dobičkonosnost podjetja - Izkaz poslovnega izida
  • 05.06 Plačilna sposobnost - izkaz finančnih tokov
  • 05.07 Praksa: Plačilna sposobnost - izkaz finančnih tokov
  • 05.08 Izdelava izkazov
  • 05.09 Naloga: izdelava poročil (BS, IPI in analiza)
  • Dokumentacija modula
 • 8

  Modul 06: Priprava obračunov in letnih poročil

  • 06.01 Priprava obračuna DOD-DDPO
  • 06.02 Oddaja LPGD (Ajpes in eDavki)
 • 9

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - razno

  • Uvod v praktične module knjiženja prejetih računov
  • Prejeti račun - primer 01
  • Prejeti račun - primer 02
  • Prejeti račun - primer 03
  • Prejeti račun - primer 04
  • Prejeti račun - primer 05
  • Prejeti račun - primer 06
  • Prejeti račun - primer 07
  • Prejeti račun - primer 08
  • Prejeti račun - primer 09
  • Prejeti račun - primer 10
  • Prejeti račun - primer 11
  • Prejeti račun - primer 12
  • Prejeti račun - primer 13
  • Prejeti račun - primer 14
  • Prejeti račun - primer 15
  • Prejeti račun - primer 16
  • Prejeti račun - primer 17
  • Prejeti račun - primer 18
  • Prejeti račun - primer 19
  • Prejeti račun - primer 20
  • Prejeti račun - primer 21
  • Prejeti račun - primer 22
  • Prejeti račun - primer 23
  • Prejeti račun - primer 24
  • Prejeti račun - primer 25
  • Prejeti račun - primer 26
  • Prejeti račun - primer 27
  • Prejeti račun - primer 28
  • Prejeti račun - primer 29
  • Prejeti račun - primer 30
 • 10

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - odvetnik

  • Prejeti račun odvetnik - primer 01
  • Prejeti račun odvetnik - primer 02
  • Prejeti račun odvetnik - primer 03
  • Prejeti račun odvetnik - primer 04
  • Prejeti račun odvetnik - primer 05
  • Prejeti račun odvetnik - primer 06
  • Prejeti račun odvetnik - primer 07
  • Prejeti račun odvetnik - primer 08
  • Prejeti račun odvetnik - primer 09
  • Prejeti račun odvetnik - primer 10
  • Prejeti račun odvetnik - primer 11
  • Prejeti račun odvetnik - primer 12
  • Prejeti račun odvetnik - primer 13
  • Prejeti račun odvetnik - primer 14
  • Prejeti račun odvetnik - primer 15
  • Prejeti račun odvetnik - primer 16
  • Prejeti račun odvetnik - primer 17
  • Prejeti račun odvetnik - primer 18
  • Prejeti račun odvetnik - primer 19
  • Prejeti račun odvetnik - primer 20
  • Prejeti račun odvetnik - primer 21
  • Prejeti račun odvetnik - primer 22
  • Prejeti račun odvetnik - primer 23
  • Prejeti račun odvetnik - primer 24
  • Prejeti račun odvetnik - primer 25
  • Prejeti račun odvetnik - primer 26
  • Prejeti račun odvetnik - primer 27
  • Prejeti račun odvetnik - primer 28
  • Prejeti račun odvetnik - primer 29
  • Prejeti račun odvetnik - primer 30
  • Prejeti račun odvetnik - primer 31
  • Prejeti račun odvetnik - primer 32
 • 11

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - gostinec

  • Prejeti račun gostinstvo - primer 01
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 02
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 03
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 04
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 05
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 06
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 07
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 08
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 09
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 10
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 11
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 12
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 13
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 14
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 15
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 16
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 17
  • Prejeti račun gostinstvo - primer 18
 • 12

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - gradbenik

  • Prejeti račun gradbinec - primer 01
  • Prejeti račun gradbinec - primer 02
  • Prejeti račun gradbinec - primer 03
  • Prejeti račun gradbinec - primer 04
  • Prejeti račun gradbinec - primer 05
  • Prejeti račun gradbinec - primer 06
  • Prejeti račun gradbinec - primer 07
  • Prejeti račun gradbinec - primer 08
  • Prejeti račun gradbinec - primer 09
  • Prejeti račun gradbinec - primer 10
  • Prejeti račun gradbinec - primer 11
  • Prejeti račun gradbinec - primer 12
  • Prejeti račun gradbinec - primer 13
  • Prejeti račun gradbinec - primer 14
  • Prejeti račun gradbinec - primer 15
  • Prejeti račun gradbinec - primer 16
  • Prejeti račun gradbinec - primer 17
 • 13

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - zobozdravnik

  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 01
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 02
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 03
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 04
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 05
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 06
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 07
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 08
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 09
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 10
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 11
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 12
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 13
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 14
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 15
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 16
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 17
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 18
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 19
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 20
  • Prejeti račun zobozdravstvo - primer 21
 • 14

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - tržnik

  • Prejeti račun tržnik - primer 01
  • Prejeti račun tržnik - primer 02
  • Prejeti račun tržnik - primer 03
  • Prejeti račun tržnik - primer 04
  • Prejeti račun tržnik - primer 05
  • Prejeti račun tržnik - primer 06
  • Prejeti račun tržnik - primer 07
  • Prejeti račun tržnik - primer 08
  • Prejeti račun tržnik - primer 09
  • Prejeti račun tržnik - primer 10
  • Prejeti račun tržnik - primer 11
  • Prejeti račun tržnik - primer 12
  • Prejeti račun tržnik - primer 13
  • Prejeti račun tržnik - primer 14
  • Prejeti račun tržnik - primer 15
  • Prejeti račun tržnik - primer 16
  • Prejeti račun tržnik - primer 17
  • Prejeti račun tržnik - primer 18
  • Prejeti račun tržnik - primer 19
  • Prejeti račun tržnik - primer 20
  • Prejeti račun tržnik - primer 21
  • Prejeti račun tržnik - primer 22
 • 15

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - prevoznik

  • Prejeti račun prevoznik - primer 01
  • Prejeti račun prevoznik - primer 02
  • Prejeti račun prevoznik - primer 03
  • Prejeti račun prevoznik - primer 04
  • Prejeti račun prevoznik - primer 05
  • Prejeti račun prevoznik - primer 06
  • Prejeti račun prevoznik - primer 07
  • Prejeti račun prevoznik - primer 08
  • Prejeti račun prevoznik - primer 09
  • Prejeti račun prevoznik - primer 10
  • Prejeti račun prevoznik - primer 11
  • Prejeti račun prevoznik - primer 12
  • Prejeti račun prevoznik - primer 13
  • Prejeti račun prevoznik - primer 14
  • Prejeti račun prevoznik - primer 15
  • Prejeti račun prevoznik - primer 16
  • Prejeti račun prevoznik - primer 17
  • Prejeti račun prevoznik - primer 18
  • Prejeti račun prevoznik - primer 19
  • Prejeti račun prevoznik - primer 20
  • Prejeti račun prevoznik - primer 21
  • Prejeti račun prevoznik - primer 22
  • Prejeti račun prevoznik - primer 23
  • Prejeti račun prevoznik - primer 24
  • Prejeti račun prevoznik - primer 25
 • 16

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - proizvodnja

  • Prejeti račun proizvodnja - primer 01
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 02
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 03
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 04
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 05
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 06
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 07
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 08
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 09
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 10
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 11
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 12
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 13
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 14
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 15
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 16
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 17
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 18
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 19
  • Prejeti račun proizvodnja - primer 20
 • 17

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - tiskar

  • Prejeti račun tiskar - primer 01
  • Prejeti račun tiskar - primer 02
  • Prejeti račun tiskar - primer 03
  • Prejeti račun tiskar - primer 04
  • Prejeti račun tiskar - primer 05
  • Prejeti račun tiskar - primer 06
  • Prejeti račun tiskar - primer 07
  • Prejeti račun tiskar - primer 08
  • Prejeti račun tiskar - primer 09
  • Prejeti račun tiskar - primer 10
  • Prejeti račun tiskar - primer 11
  • Prejeti račun tiskar - primer 12
  • Prejeti račun tiskar - primer 13
  • Prejeti račun tiskar - primer 14
  • Prejeti račun tiskar - primer 15
  • Prejeti račun tiskar - primer 16
 • 18

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - trgovec

  • Prejeti račun trgovina - primer 01
  • Prejeti račun trgovina - primer 02
  • Prejeti račun trgovina - primer 03
  • Prejeti račun trgovina - primer 04
  • Prejeti račun trgovina - primer 05
  • Prejeti račun trgovina - primer 06
  • Prejeti račun trgovina - primer 07
  • Prejeti račun trgovina - primer 08
  • Prejeti račun trgovina - primer 09
  • Prejeti račun trgovina - primer 10
  • Prejeti račun trgovina - primer 11
  • Prejeti račun trgovina - primer 12
  • Prejeti račun trgovina - primer 13
  • Prejeti račun trgovina - primer 14
  • Prejeti račun trgovina - primer 15
  • Prejeti račun trgovina - primer 16
  • Prejeti račun trgovina - primer 17
  • Prejeti račun trgovina - primer 18
 • 19

  Praksa: Knjiženje prejetih računov - vadbeni center

  • Prejeti račun fitnes - primer 01
  • Prejeti račun fitnes - primer 02
  • Prejeti račun fitnes - primer 03
  • Prejeti račun fitnes - primer 04
  • Prejeti račun fitnes - primer 05
  • Prejeti račun fitnes - primer 06
  • Prejeti račun fitnes - primer 07
  • Prejeti račun fitnes - primer 08
 • 20

  Praksa: Kapitalska ustreznost podjetja (BS)

  • 01 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #1 - Klement d.o.o.
  • 02 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #2 - Prodent d.o.o.
  • 03 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #3 - VBH d.o.o.
  • 04 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #4 - Venko d.o.o.
  • 05 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #5 - Vizija d.o.o.
 • 21

  Praksa: Dobičkonosnost podjetja - Izkaz poslovnega izida

  • 01 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #1 - Klemont d.o.o.
  • 02 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #2 - Prodent d.o.o.
  • 03 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #3 - VBH d.o.o.
  • 04 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #4 - Venko d.o.o.
  • 05 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #5 - Vizija d.o.o.
 • 22

  Praksa: Plačilna sposobnost podjetja - cash flow

  • 01 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #1 - Klemont d.o.o.
  • 02 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #2 - Prodent d.o.o.
  • 03 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #3 - VBH d.o.o.
  • 04 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #4 - Venko d.o.o.
  • 05 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #5 - Vizija d.o.o.
 • 23

  Spletni izpit

  • Navodila za spletni izpit - teorija
  • Navodila za spletni izpit - praksa
  • Vnos rezultatov spletnega izpita - praksa