VSEBINA TEČAJA

 • 1

  INFORMACIJE

  • Splošne informacije
 • 2

  RAČUNOVODSKI PROGRAM

  • Informacije >> aktivacija in navodilo za dostop
 • 3

  MODUL 01 - TEMELJI RAČUNOVODSTVA, VPLIV ZAKONOV IN STANDARDOV

  • 01.01 - UVOD
  • 01.02 - Dokumenti in kontni plan 00-06
  • 01.03 - Kontni plan 06-18
  • 01.04 - Kontni plan 18-40
  • 01.05 - Kontni plan 4
  • 01.06 - Kontni plan 5-75
  • 01.07 - Kontni plan 76-99
  • 01.08 - Izdani računi in knjiženje - osnove
  • 01.08.1 NALOGA: Izdaja "fiktivnih" računov
  • 01.09 - Prejeti računi in knjiženje - osnove
  • 01.09.1 NALOGA: Knjiženje prejetih računov
  • 01.10 - Poslovne knjige
  • 01.11 - Zakonske podlage - osnove
 • 4

  MODUL 02 - FINANČNO RAČUNOVODSTVO

  • 02.01 - Uvod v finančno računovodstvo
  • 02.02.1 NALOGA: Knjiženje - zahtevnejši primeri #1
  • 02.02.2 NALOGA: Knjiženje - zahtevnejši primeri #2
  • 02.02.3 NALOGA: Knjiženje - zahtevnejši primeri #3
  • 02.02.4 NALOGA: Knjiženje - zahtevnejši primeri #4
  • 02.02.5 NALOGA: Knjiženje - zahtevnejši primeri #5
  • 02.02.6 NALOGA: Knjiženje - zahtevnejši primeri #6
  • 02.02.7 NALOGA: Knjiženje - zahtevnejši primeri #7
  • 02.03 - Izdani dokumenti (račun, dobavnica, dobropis,...)
  • 02.03.1 NALOGA: Izdani dokumenti
  • 02.04 - DDV obračun
  • 02.04.1 NALOGA: DDV obračun
 • 5

  MODUL 03 - STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO

  • 03.01 Stroškovno računovodstvo
  • 03.02 Osnovna sredstva in obračun amortizacije
  • 03.02.1 NALOGA: Knjiženje OS in obračun amortizacije
  • 03.03 Izdajanje ponavljajočih računov
  • 03.03.1 NALOGA: Izdajanje periodičnih/ponavljajočih računov
  • 03.04 - Vnos in knjiženje XML izpiskov
  • 03.05 NALOGA: Zapiranje odprtih postavk
  • 03.06 Priprava plač
  • 03.07 Boniteta
  • 03.07.1 NALOGA: Izračun bonitete
  • 03.08 Potni nalogi
  • 03.08.1 NALOGA: Potni nalogi #1 - tujina
 • 6

  MODUL 04 - DAVKI

  • 04.01 Uvod v davke
  • 04.02 Davek na dodano vrednost (DDV)
  • 04.03 Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
  • 04.04 Dohodnina (Zdoh-2)
  • 04.05 Davčni postopek (ZDavP-2)
  • 04.06 Davek na finančne storitve (ZDFS)
 • 7

  MODUL 05 - ANALIZA BILANC Z REVIZIJO

  • 05.01 Uvod v poročila
  • 05.02 Kapitalska ustreznost podjetja - Bilanca stanja (BS)
  • 05.02.1 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #1 - Klement d.o.o.
  • 05.02.2 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #2 - Prodent d.o.o.
  • 05.02.3 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #3 - VBH d.o.o.
  • 05.02.4 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #4 - Venko d.o.o.
  • 05.02.5 NALOGA: Kapitalska ustreznost podjetja (BS) #5 - Vizija d.o.o.
  • 05.03 Dobičkonosnost podjetja - Izkaz poslovnega izida
  • 05.03.1 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #1 - Klemont d.o.o.
  • 05.03.2 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #2 - Prodent d.o.o.
  • 05.03.3 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #3 - VBH d.o.o.
  • 05.03.4 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #4 - Venko d.o.o.
  • 05.03.5 NALOGA: Dobičkonosnost podjetja (IPI) #5 - Vizija d.o.o.
  • 05.04 Plačilna sposobnost - izkaz finančnih tokov
  • 05.04.1 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #1 - Klemont d.o.o.
  • 05.04.2 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #2 - Prodent d.o.o.
  • 05.04.3 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #3 - VBH d.o.o.
  • 05.04.4 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #4 - Venko d.o.o.
  • 05.04.5 NALOGA: Plačilna sposobnost podjetja (t.i. "Cash-flow") #5 - Vizija d.o.o.
  • 05.05 Izdelava bilance
 • 8

  MODULI 06 - POSTOPKI & PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

  • 06.01 Obračun DOD-DDPO.
  • 06.02 LPGD - Letno poročilo gospodarskih družb >> Ajpes
 • 9

  SPLETNI IZPIT

  • Pisni izpit Evalley računovodja - TEORETIČNI DEL - 1.DEL
  • (TESTNI DOSTOP) Pisni izpit Evalley računovodja - TEORETIČNI DEL - 1.DEL
  • Pisni izpit Evalley računovodja - PRAKTIČNI DEL 2. DEL (navodila)